นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

วันที่บังคับใช้: 2022.04.11

เอกสารเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวชุดนี้ระบุวิธีการที่ NEXON Co., Ltd. และสาขาและบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “Nexon”) จัดการและรักษาข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ เกม แอปมือถือ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีผู้ใช้บริการและบริการอื่น ซึ่งเราให้บริการ และซึ่งเกี่ยวพันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมว่าบริการของเรา”)

 

I. ข้อมูลที่เรารวบรวม
II.
วิธีการที่เราใช้ข้อมูล
III.
ช่วงใดบ้างที่มีการแบ่งปันข้อมูล
IV.
คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
V.
ทางเลือกของท่าน
VI.
เกี่ยวกับผู้เยาว์
VII.
วิธีการรักษาความปลอดภัยของเรา
VIII.
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
IX.
ข้อเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
X.
ติดต่อเรา

 

ภาคผนวก

สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย: การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย

 

I. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราทำการรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านให้กับเรา เมื่อท่านมีการสื่อสารกับผู้อื่น และเมื่อท่านใช้บริการ และเรายังอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากแหล่งอื่น

ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา เมื่อท่านลงทะเบียน ทำการติดต่อโดยตรง หรือใช้บริการอื่น ใด ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา ประกอบไปด้วย:

การสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อท่านสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นผ่านการให้บริการของเรา รวมถึงการโพสต์ภาพถ่ายหรือการสื่อสารด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เราอาจเข้าถึงและจัดเก็บเนื้อหาของการสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ เว้นแต่ว่าการเข้าถึงและการจัดเก็บดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ท่านยินยอมให้เราบันทึก จัดเก็บ และเปิดเผยการสื่อสารและข้อมูลดังกล่าวที่ท่านส่งหรือรับภายใต้ข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อตกลงในการให้บริการและข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน

การใช้บริการ เรารวบรวมข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการของเรา ประกอบไปด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ของท่านและข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่น ซึ่งกำหนดไว้กับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของท่านเมื่อท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการ ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษาของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อและประเภทอุปกรณ์ ที่อยู่ MAC และข้อมูลระบุตัวตนอุปกรณ์อื่น ข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่าน (รวมถึงข้อมูลจากและที่เกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ของท่าน หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำแรม การ์ดแสดงผล และฮาร์ดแวร์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์และ แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการมือถือ เพจที่ท่านเยี่ยมชมก่อนและหลังใช้บริการ วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมของท่าน ข้อมูลการดาวน์โหลด ลิงก์ที่ท่านคลิกและส่วนที่ท่านเข้าใช้งานในระหว่างการใช้บริการ ตัวชี้วัดของเกมและข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่น เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อบริการขัดข้องหรือประสบปัญหา รวมถึงข้อมูลระบบและไดรเวอร์ เราอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลตำแหน่งจากสัญญาณ GPS ของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อบลูทูธ เครือข่าย WiFi ในบริเวณใกล้เคียง และข้อมูลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน โดยสอดคล้องกับการอนุญาตในอุปกรณ์ของท่าน เราอาจสามารถทราบสถานที่ของท่านได้จากที่อยู่ IP ของท่าน

ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น เราอาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลซึ่งเปิดเผยทางสาธารณะหรือจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ซึ่งเราอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ที่เราได้รับจากหรือซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน เรายังอาจได้รับข้อมูลจากบริการเครือข่ายสังคมของบุคคลภายนอกเมื่อท่านหรือผู้ใช้รายอื่นเลือกที่จะใช้งานบริการเหล่านั้น

 

II. วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ บันทึก จัดการเป็นระบบ จัดเก็บ ปรับปรุงหรือแก้ไข เรียกค้น ลบ หรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแบบทำด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ:

ผู้ประมวลผลการชำระเงินของเราใช้ข้อมูลการชำระเงินเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมให้สำเร็จหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อ:

หลักการทางกฎหมายที่ Nexon ใช้ซึ่งให้สิทธิในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คือหลักการซึ่งอนุญาตให้ทำการประมวลผลเหล่านี้เนื่องจากจำเป็นสำหรับ:

 

III. ช่วงเวลาใดบ้างที่มีการแบ่งปันข้อมูล

เราจำกัดช่วงเวลาที่เรามีการแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ตามสถานการณ์ต่อไปนี้:

ภายใน Nexon เรามีการแบ่งปันข้อมูลอย่างทั่วไปภายในกลุ่มบริษัท Nexon

คู่ค้าทางธุรกิจ เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ธุรกิจของเราและผู้ให้บริการต่าง เช่นบริษัทประมวลผลการชำระเงินและบริษัทเกตเวย์ บริษัทเจ้าของบริการแพลตฟอร์ม ผู้พัฒนาเกม ผู้จัดจำหน่ายเกม ผู้จัดจำหน่ายเครื่องคอนโซลเกม บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ บริษัทโซเชียลมีเดีย (ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการหรือเมื่อท่านเชื่อมต่อบริการกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน) และบริษัทวิเคราะห์และโฆษณา เพื่อช่วยให้เราสามารถมอบและปรับปรุงบริการและดำเนินธุรกิจของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

ผู้ใช้รายอื่น โปรไฟล์ของท่าน รวมถึงชื่อผู้ใช้และรูปภาพที่ท่านเลือกใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนบริการอาจปรากฏให้ผู้ใช้บริการรายอื่นรับรู้หรือในเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการรายอื่นอาจดูผลลัพธ์ของเกม คะแนน และข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน และหากท่านเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจะสามารถรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกหากเราเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Nexon รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงในการให้บริการและข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน และข้อตกลงอื่น หรือเมื่อเราเชื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของท่าน บุคคลอื่น หรือต่อสาธารณะ

ธุรกรรมทางบริษัท หาก Nexon มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางบริษัท เช่น การควบรวมกิจการ การถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัทอื่น การขายทรัพย์สิน หรือในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเช่นการล้มละลาย เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังองค์กรที่รับช่วงต่อในการทำธุรกรรมดังกล่าวตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้

โดยความยินยอมของท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งได้เปิดเผยให้ท่านทราบในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลหรือตามความยินยอมของท่าน

หากท่านใช้งานบริการของเราผ่านอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในบริการ และพวกเขาอาจแจ้งการเชื่อมต่อของท่านบนบริการของบุคคลภายนอก ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเหล่านั้น

 

IV. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เมื่อท่านใช้บริการหรือมีการติดต่อกับเราทางอีเมล เราและบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ธุรกิจของเราของเราอาจทำการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก บันทึกในหน่วยความจำเครื่อง และเทคโนโลยีอื่น ที่คล้ายกัน

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ต่าง โดยจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน พิกเซลแท็กคือรูปภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็ก ที่ฝังอยู่ในรูปภาพ หรือที่เรียกว่าเว็บบีคอนหรือเคลียร์จิฟที่สามารถจดจำคุกกี้ เวลาและวันที่มีการดูเพจ คำอธิบายของหน้าที่มีการใส่พิกเซลแท็กนั้น และข้อมูลที่คล้ายกันจากอุปกรณ์ของท่าน การบันทึกในหน่วยความจำเครื่องนั้นคล้ายกับคุกกี้ แต่ว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมากขึ้นและสามารถจัดเก็บไว้ที่อื่นในอุปกรณ์ของท่าน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (รวมเรียกว่าคุกกี้”) เพื่อการปฏิบัติการและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 

การปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

การวิเคราะห์และการวิจัย

เราใช้คุกกี้การวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้งานใช้บริการของเรา รวมถึงจำนวนคนที่ใช้บริการของเราและประเภทของอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อรวบรวมรายงานข้อมูลที่รวมยอดและลบข้อมูลซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตน และเพื่อช่วยปรับปรุงบริการ

การพิสูจน์ตัวตน

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถระบุผู้ใช้ของเราได้ เพื่อให้เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับบริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ของบริการได้อย่างเต็มที่ คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นและไม่สามารถเลือกไม่ใช้งานได้หากท่านต้องการใช้บริการ

คุณสมบัติและการปฏิบัติการเพื่อให้บริการ

เราใช้คุกกี้ติดตามคุณสมบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายงานและเพื่อช่วยปรับปรุงบริการ

ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของการบริการ

เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อช่วยรับรองความปลอดภัยของบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของบริการเพื่อตรวจหากิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสม เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการให้บริการและข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน และเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นและไม่สามารถเลือกไม่ใช้งานได้หากท่านต้องการใช้บริการ

การโฆษณา

เราใช้คุกกี้โฆษณาเพื่อปรับแต่งโฆษณาที่แสดงให้ท่านรับทราบในบริการและบนเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

 

เราอนุญาตให้บุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการโฆษณารายอื่น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านในแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่าง ของท่านโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่น ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และบริการต่าง โดยปรับแต่งให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะเฉพาะของท่าน ท่านสามารถควบคุมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวผ่านทางตัวเลือกของท่าน

ท่านยินยอมให้ใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นและวิธีการทางเทคโนโลยีอื่น ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิใด ที่ท่านมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หากมีการปฏิเสธการใช้งานของเราในภายหลัง

 

V. ทางเลือกของท่าน

Nexon มีตัวเลือกมากมายให้ท่านควบคุมการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่าน ซึ่งรวมถึง:

การติดต่อทางอีเมล ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อความอีเมลเชิงพาณิชย์จากเราได้ โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่ให้ไว้ในอีเมลของเรา โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะเลือกไม่รับข้อความอีเมลเชิงพาณิชย์ ท่านยังอาจจะได้รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ธุรกรรมของท่าน และข้อความเกี่ยวกับบริการที่คล้ายกัน

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ของท่านอาจอนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำของท่าน และเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่ ด้วยตัวเลือกการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน โปรดทราบว่าท่านอาจต้องปรับการตั้งค่าหลายรายการ ไม่ใช่เพียงตัวเลือกการอนุญาตตำแหน่งของท่าน เพื่อเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ เราอาจยังจะสามารถคาดคะเนตำแหน่งของท่านจากที่อยู่ IP ของท่าน และข้อมูลอื่น ที่เราอาจรวบรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ท่านอาจจะสามารถปฏิเสธหรือปิดใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เนื่องจากแต่ละเว็บเบราว์เซอร์นั้นมีลักษณะแตกต่างกัน โปรดอ่านคำแนะนำของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน (โดยทั่วไปจะอยู่ในส่วนความช่วยเหลือ”) โปรดทราบว่าท่านอาจต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อปฏิเสธหรือปิดใช้งานการบันทึกในหน่วยความจำเครื่องและเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น Adobe Local Shared Objects นั้นสามารถควบคุมได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน หน้าการตั้งค่า Adobe ในบางกรณีการลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลเป็นการยกเลิกตัวเลือกของท่านสำหรับการจัดสรรการโฆษณาตามความสนใจ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธ ปิดการใช้งาน หรือลบคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการฟังก์ชันบางอย่างของบริการได้

ห้ามติดตามสัญญาณและกลไกที่คล้ายกัน เว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจส่งสัญญาณห้ามการติดตามไปยังเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สื่อสารไปถึง ขณะนี้ Nexon ไม่ได้ดำเนินการใด ที่ตอบสนองกับสัญญาณเหล่านี้

การโฆษณาตามความสนใจ แม้ว่าท่านจะไม่สามารถปิดการโฆษณาทั้งหมดได้ ท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะได้รับการโฆษณาตามความสนใจ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมหรือได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์และความสนใจของท่านตามแต่ละช่วงเวลา และในเว็บไซต์และบริการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้อง และบนอุปกรณ์ต่าง ของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทที่เข้าร่วมในโปรแกรมการกำกับดูแลตนเอง เช่น กลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (สหรัฐอเมริกา) และ พันธมิตรการโฆษณาดิจิทัล (สหรัฐอเมริกา), EDAA (ยุโรป) และ DAAC (แคนาดา) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นั้น หากท่านใช้งานผ่านแอปบนมือถือ ท่านอาจต้องเลือกที่จะไม่รับโฆษณาตามความสนใจในอุปกรณ์มือถือของท่านหรือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์และแอปบนมือถือของท่าน โปรดทราบว่าการเลือกไม่ใช้ของท่านนั้นจะมีผลกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอยู่เมื่อท่านทำการยกเลิกเท่านั้น

การอนุญาตสำหรับเกมและอุปกรณ์อื่น ท่านอาจสามารถทำการปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการแจ้งเตือนบนแถบแจ้งเตือน การแบ่งปันรายการที่อยู่ และข้อมูลหรือคุณสมบัติอื่น ภายในบริการหรือการอนุญาตในอุปกรณ์ของท่าน โปรดตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับบริการและอุปกรณ์ของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการยุติการรวบรวมข้อมูลโดยเกม Nexon ท่านสามารถถอนการติดตั้งเกมโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งปกติของอุปกรณ์ของท่าน หรือตลาดแอป หรือเครือข่ายที่ท่านติดตั้งเกม

สิทธิ์ในข้อมูลและการเพิกถอนความยินยอม

กฎหมายในประเทศของท่านอาจให้สิทธิ์ท่านในการร้องขอการเข้าถึง แก้ไข จำกัด โอนย้าย คัดลอก หรือลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านหรือลบบัญชีของท่าน หรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่าน หากท่านเพิกถอนความยินยอม เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่การร้องขอนั้นจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่ครอบคลุมภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนหน้านี้ ในกรณีที่สามารถกระทำได้ทางเทคโนโลยีและซึ่งมีกฎหมายที่บังคับใช้บังคับใช้ เราจะโอนย้ายข้อมูลของท่านตามคำขอของท่านซึ่งสมเหตุสมผล คำขอเพิกถอนความยินยอม จำกัดหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือลบบัญชีหรือข้อมูลของท่าน อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือท่านลักษณะบางอย่างของบริการได้ เพื่อใช้สิทธิ์ของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่บังคับใช้ โปรดติดต่อเรา

 

VI. เกี่ยวกับผู้เยาว์

เราไม่ทำการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี โดยเจตนา (หรืออายุช่วงอื่นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายที่บังคับใช้ให้อนุญาตไว้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการของเราจากเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ เราจะลบข้อมูลนั้นและบัญชีใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนั้น หากท่านเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ โปรดติดต่อเรา

 

VII. วิธีการรักษาความปลอดภัยของเราและระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูล

เรามีวิธีการรักษาการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ องค์กร และขั้นตอนที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน แต่แม้ว่าเราจะใช้มาตรการป้องกันตามสมควรเพื่อป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยโดยสิ้นเชิง ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นั้นจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอกอาจไม่ได้รับการป้องกันความปลอดภัยเช่นเดียวกับข้อมูลที่ท่านส่งให้เรา และเราไม่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

 

VIII. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศนอกประเทศบ้านเกิดของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านรับทราบว่าประเทศเหล่านี้ รวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา อาจไม่ให้การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระดับเดียวกับสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศบ้านเกิดของท่าน และท่านยินยอมโดยชัดแจ้งในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การถ่ายโอนเหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการและการปฏิบัติการตาม ข้อตกลงในการให้บริการและข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน

 

IX. ข้อเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งในกรณีนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลโดยการประกาศนโยบายที่อัปเดตนี้ผ่านบริการหรือช่องทางอื่น ที่ระบุตามกฎหมายที่บังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงใด ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลหลังจากผ่านช่วงเวลาที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

X. ติดต่อเรา

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของท่านมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของบริการของ Nexon นั้น โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลของท่าน:

 

ผู้จัดจำหน่าย

ข้อมูลติดต่อ

NEXON Co., Ltd.

Ark Hills South Tower 6F, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

privacy@nexon.co.jp 

Nexon America Inc.

2130 E Mariposa Ave, Box 866 El Segundo, CA 90245, United States of America

NA_privacy@nexon.com 

Nexon Korea Corporation

7 Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

m-support@nexon.com

 

สหภาพยุโรป 

VeraSafe ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ Nexon ในสหภาพยุโรปสำหรับเรื่องการปกป้องข้อมูล ตามมาตรา 27 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและคำถามของท่านเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ VeraSafe ที่:

VeraSafe Czech Republic s.r.o
Klimentská 46
Prague 1, 11002
Czech Republic

แบบฟอร์มการติดต่อhttps://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

 

ประเทศอังกฤษ

VeraSafe ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ Nexon ในสหราชอาณาจักรสำหรับเรื่องการปกป้องข้อมูลตามมาตรา 27 ของสหราชอาณาจักร
ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป หากท่านอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและคำถามของท่านเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ VeraSafe ที่:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

แบบฟอร์มการติดต่อhttps://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative

ภาคผนวก

สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย: การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย

โปรด คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบการเปิดเผยเพิ่มเติมข้อกำหนดในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย